,,Dzień odblasków” - Aktualności - KPP Łęczna

Aktualności

,,Dzień odblasków”

W ramach ogólnopolskiego ,,Dnia Odblasków” policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego łęczyńskiej komendy przekazywali uczestnikom ruchu drogowego elementy odblaskowe. Funkcjonariusze zachęcali do noszenia tak bardzo ważnych elementów i przypominali przepisy mówiące o tym, ze każdy pieszy po zmierzchu poza terenem zabudowanym ma musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

„Dzień Odblasków” został zorganizowany w ramach projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w 2016 roku.

Łęczyńscy policjanci włączyli się w realizację działań profilaktycznych ,,Dzień odblasków”, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Funkcjonariusze wręczali elementy odblaskowe uczestnikom ruchu drogowego. Podkreślali, że w czasie ograniczonej widoczności gdy pieszy ma na sobie ubranie w ciemnych kolorach wówczas kierowca dostrzega go z dużym opóźnieniem. Dlatego doskonałą formą zapewnienia sobie widoczności jest posiadanie elementów odblaskowych, które niejednokrotnie mogą uratować życie. 

Mundurowi przypominali, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.