POLICJANCI Z PATOWICZAMI O UZALEŻNIENIACH - Aktualności - KPP Łęczna

Aktualności

POLICJANCI Z PATOWICZAMI O UZALEŻNIENIACH

W ramach kontynuacji działań profilaktycznych grupa Pat z Ludwina zorganizowała spektakl profilaktyczny pt. ,,Droga do nikąd”. Scenariusz spektaklu dotyczył wpływu uzależnień od narkotyków i alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podsumowaniem spotkania było omówienie przez policjantkę zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Funkcjonariuszka przestrzegała młodych ludzi przed konsekwencjami wynikających z zażywania różnego rodzaju używek.

Wczoraj policjantka z łęczyńskiej komendy wzięła udział w spotkaniu z młodzieżą w Gimnazjum w Ludwinie.  Podczas spotkania grupa PaT z Ludwina zaprezentowała niezwykle interesujący spektakl profilaktyczny pt. ,,Droga do nikąd”. Spektakl podejmował problematykę dot. wpływu uzależnień od narkotyków i alkoholu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Tego typu spotkanie było doskonałą okazją aby przypomnieć młodym ludziom zasady właściwych zachowań. Policjantka omówiła zagadnienia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Przestrzegała również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z zażywania i uzależnienia od narkotyków, dopalaczy czy alkoholu. Ponadto wskazywała gdzie w takich sytuacjach należy szukać pomocy.

Program „Profilaktyka a Ty” został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komendę Główną Policji. Jego celem jest komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywnej współpracy z samorządami. Program propaguje modę na życie bez uzależnień, odpowiedzialność za siebie i innych oraz inspiruje do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom, a następnie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych.