Z młodzieżą o bezpieczeństwie - Aktualności - KPP Łęczna

Aktualności

Z młodzieżą o bezpieczeństwie

Policjantki z łęczyńskiej komendy odwiedziły uczniów z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach. Temat spotkania poświęcony był agresji, przemocy, cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej i karnej. Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach negatywnych zachowań, omówiono środki wychowawcze stosowane przez sądy rodzinne i nieletnich.

Podnoszenie świadomości prawnej u młodzieży jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej, ogólnego poczucia bezpieczeństwa jak i młodych ludzi. Policjanci podczas prowadzonych spotkań z młodzieżą wskazują, że niejednokrotnie popełnione błędy w wieku młodzieńczym mają odzwierciedlenie w dalszym, już dorosłym życiu.

Spotkanie z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach miało m.in. na celu przekazanie młodzieży niezbędnej wiedzy teoretycznej dotyczącej odpowiedzialności prawnej, a także karnej.

Policjantki podczas spotkania omówiły katalog najczęściej popełnianych przez młodych ludzi czynów karalnych. Przybliżono środki wychowawcze jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich, wskazywali kim jest w świetle prawa nieletni, kiedy odpowiada się za swoje czyny jako osoba dorosła, co to jest czyn karalny i demoralizacja.

Prelekcja dotyczyła również  zagadnień dotyczących agresji, przemocy i cyberprzemocy. Funkcjonariuszki przybliżyły młodzieży aspekty prawne tego zagadnienia. Wskazywały na czyny karalne, przestępstwa i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Zaznaczano, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przestrzegano również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu. Ponadto poruszono tematy z zakresu praw człowieka, równego traktowania i handlu ludźmi.