OSTRZEŻENIE PRZED PRZESTĘPCAMI WYŁUDZAJĄCYMI MIESZKANIA - Aktualności - KPP Łęczna

Aktualności

OSTRZEŻENIE PRZED PRZESTĘPCAMI WYŁUDZAJĄCYMI MIESZKANIA

Po oszustwach „na wnuczka” i „na policjanta” przestępcy wpadli na kolejny pomysł aby okradać osoby starsze. Tą metodą jest „wyłudzanie mieszkań” od osób starszych, schorowanych czy będących w trudnej sytuacji finansowej.

Konieczność informowania o nowym sposobie działania oszustów płynie ze spotkania jakie odbyło się w Sejmie RP podczas, którego omawiano temat funkcjonowania gminnych rad seniorów. Podczas posiedzenia omówiono efekty współpracy tych gremiów z Policją oraz formy aktywizacji seniorów na rzecz zapobiegania zagrożeniom. Z uznaniem ze strony uczestników posiedzenia spotkała się aktywność jednostek Policji w zakresie profilaktyki społecznej wyrażająca się znaczącą intensywnością działań podejmowanych w ramach programów i akcji profilaktycznych prowadzonych w obszarze zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa seniorów.

Przestępstwa „wyłudzenia mieszkań" polegają m.in. na zawieraniu z pokrzywdzonymi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej umów pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, a następnie uzyskiwaniu za pomocą podstępnych zabiegów prawa własności do nieruchomości. Osoby pokrzywdzone podpisując akty notarialne nierzadko pozostają w błędnym przekonaniu, że np. przenoszą właśność mieszkania jedynie na chwilę jako zabezpieczenie krótkoterminowej pożyczki  bądź zawierają jedynie umowę przedwstępną a faktycznie zbywają nieruchomość (jednocześnie poświadczając przyjęcie pełnej zapłaty). Poszkodowani w takich sytuacjach to głównie osoby starsze – często nie zdają sobie sprawy z zakresu sprzedaży. Myślą na przykład że sprzedają część gospodarstwa, a potem okazuje się, że w aktach notarialnych znajdują się inne zapisy. Prawa własności do nieruchomości często przenoszone są na spółki prawa handlowego a następnie odsprzedawane są osobom trzecim. W popełnianiu tych przestępstw udział biorą nierzadko notariusze a także osoby, które poprzez stosowanie gróźb karalnych utrudniają właścicielom korzystanie z mieszkań oraz zmuszają ich do odstąpienia od złożenia zawiadomienia o przestępstwie.

Policjanci apelują do osób starszych i ich opiekunów o ostrożność i rozwagę w podpisywaniu dokumentów notarialnych. Pośpiech, trudna sytuacja finansowa mogą sprawić, że oszust będzie próbował przejąć nasze mieszkanie czy inną nieruchomość. Wszelkie próby kontaktu, które mogą wydawać się podejrzane prosimy zgłaszać na Policję.