Kierownictwo - KPP Łęczna

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

Komendant Powiatowy Policji:
 

insp. Paweł Paździor

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:
 

mł. insp. Sławomir Cielniak

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej lub jego Zastępca przyjmuje w sprawie skarg lub wniosków 

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej przy ulicy Księży Wrześniewskich 10

w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00.

W pozostałe dni urzędowania w godzinach 7.30 - 15.00 przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy.

 

Skargę można również złożyć pocztą e-mail

do Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej: komendant.kppleczna@lu.policja.gov.pl

do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie: skargi@lu.policja.gov.pl