Kierownictwo - KPP Łęczna

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

Komendant Powiatowy Policji:
 

mł. insp. Paweł Paździor

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:
 

pełniący obowiązki

podinsp. Sławomir Cielniak