Kierownictwo - KPP Łęczna

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

Komendant Powiatowy Policji:
 

insp. Jarosław Bryl

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji:

nadkom. Jacek Deptuś