Wydział Prewencji - KPP Łęczna

Wydział Prewencji

 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej:

podkom.  Mariusz Kawalerski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łecznej:

kom. Andrzej Kowalski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej:

nadkom. Stanisław Kot

 

 

     Zespół ds. Wykroczeń i Operacji Policyjnych,

     Zespół Patrolowo – Interwencyjny,

     Zespół Przewodników Psów Służbowych

     Zespół Dyżurnych,

     Zespół Dzielnicowych,

     Zespół ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii,