Wydział Prewencji - KPP Łęczna

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łecznej:

nadkom. Andrzej Kowalski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej:

nadkom. Krzysztof Prościński

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej

podkom. Dariusz Steć

 

 

     Zespół ds. Wykroczeń i Organizacji Służby,

     Zespół Patrolowo – Interwencyjny,

     Zespół Przewodników Psów Służbowych

     Zespół Dyżurnych,

     Zespół Dzielnicowych,

     Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii,