Wydział Ruchu Drogowego - KPP Łęczna

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej:

podinsp. Mariusz Marzec

 

 

Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.
 
Wydział Ruchu Drogowego dysponuje radiowozami oznakowanymi i nieoznakowanymi, a służba pełniona jest w dwuosobowych patrolach zmotoryzowanych. Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).