Komenda - KPP Łęczna

 

Budynek KPP w Łęcznej

Adres:

ul. Księży Wrześniewskich 10

21-010 Łęczna

Telefony/faksy:

Dyżurny -  tel. (81) 75 27 210

                 fax. (81) 75 27 244

Komendant sekreteriat - 81 75 27 216

Wydział Prewencji sekretariat - 81 75 27 250

Wydział Kryminalny sekretariat - 81 75 27 270

Wydział Ruchu Drogowego sekretariat - 81 75 27 221

 

Email: komendant.kppleczna@lu.policja.gov.pl

 

Skargi, wnioski: Komendant Powiatowy Policji  w Łęcznej lub jego zastępca przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej przy ul. Księży Wrześniewskich 10 w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 - 17:00, w pozostałe dni urzędowania w godzinach 07:30 - 15:00 przyjmują wyznaczeni przez Komendanta pracownicy. Skargę można złożyć również pocztą e-mail: skargi@lu.policja.gov.pl